ตะวันยิ้มร่า http://papaman.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=15-11-2008&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=15-11-2008&group=1&gblog=44 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[Neyo-Closer {Official Music Video}]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=15-11-2008&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=15-11-2008&group=1&gblog=44 Sat, 15 Nov 2008 15:55:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=15-11-2008&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=15-11-2008&group=1&gblog=43 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[Travis - Why Does It Always Rain On Me]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=15-11-2008&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=15-11-2008&group=1&gblog=43 Sat, 15 Nov 2008 14:51:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=15-11-2008&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=15-11-2008&group=1&gblog=42 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[Closer - NeYo (HighPitchMusic)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=15-11-2008&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=15-11-2008&group=1&gblog=42 Sat, 15 Nov 2008 14:15:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=15-11-2008&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=15-11-2008&group=1&gblog=41 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[The beatles Twist and Shout]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=15-11-2008&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=15-11-2008&group=1&gblog=41 Sat, 15 Nov 2008 11:06:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=15-11-2008&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=15-11-2008&group=1&gblog=40 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[Gwen Stefani - The Sweet Escape]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=15-11-2008&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=15-11-2008&group=1&gblog=40 Sat, 15 Nov 2008 10:59:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=15-11-2008&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=15-11-2008&group=1&gblog=39 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[ Akon - Right Now (Na Na Na Na) + Lyrics]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=15-11-2008&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=15-11-2008&group=1&gblog=39 Sat, 15 Nov 2008 10:51:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=38 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[Craig David - Officially Yours]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=38 Fri, 14 Nov 2008 11:22:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=37 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[I swear]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=37 Fri, 14 Nov 2008 11:16:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=36 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[David Jordan: The Making of Place In My Heart]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=36 Fri, 14 Nov 2008 11:03:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=35 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[David Jordan: The Making of Place In My Heart]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=35 Fri, 14 Nov 2008 11:03:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=34 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[My Heart Will Go On - Titanic Theme Song]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=34 Fri, 14 Nov 2008 10:52:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=33 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[James Blunt - Carry You Home (Live in London)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=33 Fri, 14 Nov 2008 10:44:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=32 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[fool's garden - lemon tree]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=32 Fri, 14 Nov 2008 10:33:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=31 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[Me Love - Sean Kingston - Official Video]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=31 Fri, 14 Nov 2008 14:33:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=30 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[Whitney Houston - I'll Always Love You]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=30 Fri, 14 Nov 2008 10:09:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=29 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[Westlife Something Right]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-11-2008&group=1&gblog=29 Fri, 14 Nov 2008 9:58:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=13-11-2008&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=13-11-2008&group=1&gblog=28 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[Maroon 5 - If I Never See Your Face Again]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=13-11-2008&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=13-11-2008&group=1&gblog=28 Thu, 13 Nov 2008 13:16:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=13-11-2008&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=13-11-2008&group=1&gblog=27 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[Maroon 5 - Won't Go Home Without You]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=13-11-2008&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=13-11-2008&group=1&gblog=27 Thu, 13 Nov 2008 14:38:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=13-11-2008&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=13-11-2008&group=1&gblog=26 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[Melee Imitation]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=13-11-2008&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=13-11-2008&group=1&gblog=26 Thu, 13 Nov 2008 12:55:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=13-11-2008&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=13-11-2008&group=1&gblog=25 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[Melee - Built To Last]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=13-11-2008&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=13-11-2008&group=1&gblog=25 Thu, 13 Nov 2008 11:33:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=24-08-2007&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=24-08-2007&group=1&gblog=18 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงlemon tree]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=24-08-2007&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=24-08-2007&group=1&gblog=18 Fri, 24 Aug 2007 12:59:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=24-08-2007&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=24-08-2007&group=1&gblog=17 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=24-08-2007&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=24-08-2007&group=1&gblog=17 Fri, 24 Aug 2007 11:57:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=24-08-2007&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=24-08-2007&group=1&gblog=16 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากได้คำแนะนำในการใส่เพลงใน blog]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=24-08-2007&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=24-08-2007&group=1&gblog=16 Fri, 24 Aug 2007 10:38:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=18-08-2007&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=18-08-2007&group=1&gblog=14 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[ลองใส่ bg ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=18-08-2007&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=18-08-2007&group=1&gblog=14 Sat, 18 Aug 2007 13:46:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=20-07-2007&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=20-07-2007&group=1&gblog=11 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่วยด้วย blog ใส่ side แล้วดูตาหลกมากเลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=20-07-2007&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=20-07-2007&group=1&gblog=11 Fri, 20 Jul 2007 11:50:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=04-11-2007&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=04-11-2007&group=6&gblog=5 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะกับวันอาทิตย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=04-11-2007&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=04-11-2007&group=6&gblog=5 Sun, 04 Nov 2007 13:03:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=19-07-2007&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=19-07-2007&group=6&gblog=4 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[ล่าฝัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=19-07-2007&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=19-07-2007&group=6&gblog=4 Thu, 19 Jul 2007 11:09:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-07-2007&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-07-2007&group=6&gblog=3 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตกับงาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-07-2007&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=14-07-2007&group=6&gblog=3 Sat, 14 Jul 2007 11:59:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=26-06-2007&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=26-06-2007&group=6&gblog=2 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[ในวันที่ฉันสูญเสียคนที่ฉันรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=26-06-2007&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=26-06-2007&group=6&gblog=2 Tue, 26 Jun 2007 12:40:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=24-07-2007&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=24-07-2007&group=4&gblog=3 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[เคล็บลับเบิกเนตรปีเซียะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=24-07-2007&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=24-07-2007&group=4&gblog=3 Tue, 24 Jul 2007 14:23:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=21-07-2007&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=21-07-2007&group=4&gblog=2 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[ปี่เซียะยอดเครื่องรางนำโชค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=21-07-2007&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=21-07-2007&group=4&gblog=2 Sat, 21 Jul 2007 14:30:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=21-06-2007&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=21-06-2007&group=4&gblog=1 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[เที่ยวตรังกันนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=21-06-2007&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=21-06-2007&group=4&gblog=1 Thu, 21 Jun 2007 10:58:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=07-11-2007&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=07-11-2007&group=3&gblog=3 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=07-11-2007&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=07-11-2007&group=3&gblog=3 Wed, 07 Nov 2007 13:21:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=21-07-2007&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=21-07-2007&group=3&gblog=2 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังษี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=21-07-2007&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=21-07-2007&group=3&gblog=2 Sat, 21 Jul 2007 14:22:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=25-07-2007&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=25-07-2007&group=2&gblog=2 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเป็นมาของการปลูกยางพาราในประเทศไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=25-07-2007&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=25-07-2007&group=2&gblog=2 Wed, 25 Jul 2007 14:47:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=20-06-2007&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=20-06-2007&group=2&gblog=1 http://papaman.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม้ยางพารา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=20-06-2007&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papaman&month=20-06-2007&group=2&gblog=1 Wed, 20 Jun 2007 14:16:40 +0700